2M Şarj

2M Elektrikli Araç Şarj Ağı ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

2M bir DİAS Şirketler Grubu iştirakidir.

2M Elektrikli Araç Şarj Ağı ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş.

DİAS Şirketler Grubu olarak, projelerimizde doğal kaynakların sürekliliğini sağlamaya odaklıyız. İklim değişikliği ve doğal ekosistemlerin sağlıklı dengesinin korunması, yenilenebilir enerjinin daha yaygın kullanılması için Grup olarak biz de inisiyatif alıyoruz.

Bu doğrultuda 2M Elektrikli Araç Şarj Ağı, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu ve işletim hizmeti odaklı olarak kurulmuştur. Elektrikli araç pazarının büyümesi, elektrikli araçların ticari kullanımının da yaygınlaşması, bu ekosisteme yatırım ve katkı sunulması için 2M bünyesinde projeler geliştirilmekte ve Türkiye’nin bu alanda verimli çalışan bir sisteme sahip olması için güncel teknolojilere yatırım yapılmaktadır.

2M yeni uygulamalar açısından Grup şirketleriyle benzer hedeflere yönelmiş, öncü ve yenilikçi olma vizyonunu paylaşmaktadır.