BANDROLLÜ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

BANDROLLÜ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

Bandrollü ürün takip sistemi, ülkemizde üretilen ve ülkemize ithal edilen tütün ve alkollü ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılan bu ürünlerdeki ÖTV gelirlerinin güvenliğini tesis eden ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkin rol oynayan dijital bir platformdur.

Bandrollü ürün takip sistemi ile tütün ve alkollü ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı alana dek tekil olarak takibi ve son kullanıcıya kadar izlenebilmesi sağlanmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele için geliştirilen bu uygulama, elektronik cihaz ve sistemler aracılığıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Takip edilebilir, benzersiz, ayrıştırılabilen bu akıllı etiket ve işaretler kullanılarak insan hayatında büyük bir risk barındıran kaçak tütün ve sahte alkollü içecekler gibi farklı ürün gruplarındaki sahtecilik, dolandırıcılık ve kayıt dışı ürünlerin piyasada dolaşımı engellenmekte ve aynı zamanda vergi kaçakçılığının önüne geçilmektedir.

DİAS Şirketler Grubu tarafından son teknoloji kullanarak geliştirilen yazılımlar, sistemi basitleştirerek işlemleri otomatize etmektedir. Bu sayede bandrol dağıtım yazılımı; planlama, sevkiyat ve raporlama gibi özellikleriyle kullanıcıların işlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.