ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ VE YAN HAKLAR

ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ VE YAN HAKLAR

DİAS Şirketler Grubu’nda ücret ve yan haklar yönetimi çalışanların yetkinlikleri, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübeleri esas alınarak düzenlenmekte ve adil, objektif, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler baz alınarak uygulanmaktadır.

Ücretlendirme sistemi; piyasa koşulları ve Grup içi dengeler gözetilerek, “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle, ekonomik faktörler ve piyasalardaki rekabet durumları gözden geçirilerek belirlenip güncellenmektedir.

DİAS Şirketler Grubu çalışanlarına oluşturduğumuz prosedürler çerçevesinde maaş ödemelerinin yanında çeşitli yan haklar da sunulmaktadır.