DİAS ŞİRKETLER GRUBU HAKKINDA

DİAS Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

DİAS ŞİRKETLER GRUBU HAKKINDA

Her geçen gün büyüyen ticaret hacmi, tedarik zincirinde pandemiden kaynaklı yaşanan aksaklıklar ve ham madde fiyatlarındaki artış sonucunda; üretim anlayışı farklı fırsatlara fayda ve maliyet odaklı yanıt verecek şekilde evrilmiştir. Bu durum; sahtecilik, kaçak üretim sonucu taklit ve tağşiş ürünlerin de tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hızla çoğalmasına neden olmuştur. Kaçak, kayıt dışı ve taklit odaklı ticari faaliyetler hem tüketici sağlığı için risk yaratmakta hem de kayıt dışı ekonomiyi, haksız kazanç ile rekabeti tetikleyerek vergi kaybının yanı sıra ulusal ve küresel ölçekte refah kaybına yol açmaktadır. Bu sebeple kalite seviyesi ve takip edilebilirlik ülke ekonomisi ve istihdam için her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. olarak uzun yıllardır bu alanda çalışan deneyimli ve uzman kadromuzla geliştirilen Ürün Takip Platformu sayesinde çözümler üretmekteyiz. İnovatif çözüm önerilerimiz sayesinde; son kullanıcılar, endüstriyel üreticiler ve kamu yönetimi için üretim ve tedarik zinciri operasyonlarında yüksek seviyeli ürün ve halk sağlığı güvenliği ile kamu vergi gelirlerinin korunmasını hedefliyoruz.

İnovatif ve yenilikçi çözümler geliştiren uzman kadroya sahip Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. olarak iştiraklerine yönetim hizmetleri sunmakla beraber stratejik iş geliştirme ve kurumsal yönetim modelleri konusunda faaliyetini yürütmektedir. Dijitalleşen dünyaya uyumu, teknolojik ilerlemeye olan ilgisi ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda öncü teknolojileri kullanarak insan hayatına değer katan çözümler üreten Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.; iştirakinde yer alan 4 şirketiyle birlikte (DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş., Atlastek Teknoloji Bilişim ve İnovasyon A.Ş., 2M Elektrikli Araç Şarj Ağı ve İstasyon İşletmeciliği A.Ş. ve Terratek Bilişim Teknoloji ve İnovasyon A.Ş.) 350 kişiyi aşkın kadrosuyla DİAS Şirketler Grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

DİAS Şirketler Grubu Türkiye’de farklı sektörlerde ve çok uluslu kurumlarda önemli deneyimlere sahip değerli insan kaynağı, çözüm üretmedeki know-how bilgisi ve uygulama becerisine sahip ekipleri ile;

 • Geniş yelpazede ürün gruplarına takip ve kontrol kurgusu tasarlamakta,
 • Aynı anda düzenleyici kurumlar, kamu yönetimi, özel sektör ve tüketiciler açısından verimli şekilde işleyebilecek çözümler üretmekte,
 • Elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulumu ve işletim hizmeti vermekte,
 • Türkiye genelinde farklı özelliklere sahip bölgelerde, şehircilik, ticaret, lojistik ağları eksenlerinde öncelikle çevresel faktörleri gözeten hizmetler geliştirmektedir.

DİAS Şirketler Grubu’nun bugün Türkiye’de kullanılmakta olan benzersiz uygulamaları sayesinde;

 • Tüketiciler; sahte, düşük kalite, kayıt dışı ürünlerden korunabilmekte,
 • Kolluk kuvvetleri tarafından kaçakçılık, kanun dışı ticaret ve organize suçlara karşı çalışmalar daha etkin şekilde yürütülebilmekte,
 • Tüm bu mücadele kanallarındaki eylemler, Ürün Takip Platformu kullanımıyla, daha etkin,
  hızlı, planlı ve ekonomik şekilde sürdürülmekte,
 • Yerli kaynak kullanımı arttırılarak teknoloji ve uygulamada yurt dışına bağımlılık azaltılmakta,
 • Sürdürülebilir döngüsel ekonomiyi önceliklendiren, insan odaklı çözümler üretilmektedir.

Yetkin insan kaynağının ortaya çıkardığı katma değerin çok hızlı sürede sektörleri sarsıcı dönüşümlere maruz bıraktığının farkındalığı ile süreçlerimizi tasarlamaktayız. DİAS Şirketler Grubu bu bilinç ile, temel kaynağını sürekli genişlettiği yetkin insan sermayesi olarak görerek operasyonlarını bu zenginliği ile farklı alanlara taşımaktadır.

DİAS Şirketler Grubu, iç işleyişlerinde adil ve ekonomik yöntemleri merkeze alarak sunduğu hizmetler sayesinde, haksız rekabete, adil olmayan ticari faaliyetlere karşı iyileştirmeler sağlamaktadır. Bunun yanında, çalışma hayatındaki rolü ve işveren olarak konumunun verdiği sorumlulukların bilincinde olarak, tüm çalışanlarına eşitlikçi, adil ve etik değerlere bağlı bir çalışma ortamı ve kültürü sunmakta; bu kültürü geliştirerek, koruyup zenginleştirmektedir.

DİAS Şirketler Grubu Sürdürülebilirlik Politikasıyla çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim unsurlarını gözeterek faaliyetlerinde katma değeri artırmayı hedeflemekte ve bu kapsamda, kurumsal sürdürülebilirliği şirket kültürünün temeline taşıyarak uzun vadeli değer yaratmayı planlamaktadır.

DİAS
Çözümleri

Bandrol Üretimi

Bandrollü Ürün Takip Sistemi

Mobilite Çözümleri

Yazılım ve Donanım Çözümleri

Güvenlikli Mürekkep Üretimi ve Geliştirmesi