KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

İnsan Haklarına ve Fikirlere Saygılıyız.

Uluslararası kabul görmüş insan hakları ilkelerini benimseyerek, insan hakları ihlallerine asla ortak olmayız. Tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımızın fikirlerine değer verir, fikirlerini ifade etmelerine teşvik ederiz. Aldığımız geri bildirimler doğrultusunda gerekli aksiyonları uygular, fikirlerin Grubumuza çeşitlilik kattığına ve bizi geliştirdiğine inanırız.

Gücümüzü Çalışanlarımızdan Alırız.

Çalışanlarımız, şirketimizin odak noktasında yer alır. Dürüstlük ve adaleti esas alarak tüm Grup çalışanlarımıza eşit fırsatlar sağlar, kendilerini geliştirmeleri için gereken tüm desteği sunarız. Ekip çalışmasının gücüne inanır, herkes için kendisine değer verilen ve profesyonel olarak gelişebileceği bir çalışma ortamı yaratmaya gayret gösteririz.

Teknoloji, Dijitalleşme ve İnovasyonu Takip Eder, Gelişimi Destekleriz.

Yenilikçilik ve yaratıcılık yapı taşımızda bulunur. Tüm faaliyetlerimizi inovatif bakış açımızla yürütürüz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek değişimin parçası olur, dijitalleşen dünyaya uyum sağlarız. Teknoloji odaklı ürün ve projelerle sektörde öncü olmayı hedefleriz. Bu nedenle yaptığımız her işi geliştirmek için sürekli gözden geçirerek iyileştirir, daha iyiye ulaşmak için çabalarız.

Sürdürülebilirliği Şirket Kültürümüzün Odağına Taşırız.

Faaliyette bulunduğumuz her alanda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim unsurlarını gözeterek paydaşlarımıza ve topluma değer katmak öncelikli hedefimizdir. Sürdürülebilirlik stratejimize uygun şekilde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunma amacıyla üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme yolunda emin adımlarla ilerleriz.

Faaliyetlerimizi Adil, Açık, Güvenilir ve Şeffaf Bir Anlayışla Yönetiriz.

İş yapış şeklimizde açık ve anlaşılır olmak esastır. Tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve toplumumuza karşı açık davranırız. Adil, şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen kurumsal yönetim anlayışını, kurum kültürümüzün bir parçası olarak benimseyerek faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütürüz.

Sorumluluk Sahibi ve Etik Değerlere Bağlıyız.

Yaptığımız her işi tutku ile sahiplenir; birbirimize, çevremize ve toplumumuza karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederiz. İşimizi yaparken, etik değerler çerçevesinde yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyar, ilgili tüm taraflara karşı sorumlu bakış açımızla faaliyetlerimizi yürütürüz.

Topluma Değer Katmak En Büyük Hedefimizdir.

Bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmanın bir görev olduğu bilinci ile ülkemize ve toplumumuza değer katmak için çalışırız. Toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı bakış açımız sayesinde ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları destekleriz.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyetini Ön Planda Tutarız.

Grup olarak faaliyetlerimizi çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan, kaliteli ürün ve hizmetler sağlayan, yanıltıcı ve eksik bilgi vermeyen, profesyonellik anlayışıyla yürütürüz. İletişim kanallarını açık tutarak paydaşlarımızın beklentilerini doğru anlarız. Etkin ve uygun çözümler sunarak, çalışan ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve artırmak için çalışırız.