İŞ’TE ÇEŞİTLİLİK VE EŞİTLİK POLİTİKASI

İŞ’TE ÇEŞİTLİLİK VE EŞİTLİK POLİTİKASI

Çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği; adil bir dünya inşa etmek ve her bireyin potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebilmesini sağlamak için önemli bir adımdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve işimizin her alanında çeşitliliği desteklemek için sürekli olarak çaba gösteriyoruz.

Bu kapsamda, İş’te Çeşitlilik ve Eşitlik Politikamızda belirttiğimiz aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz:

  • Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlar, tüm çalışanlarımıza, adaylarımıza ve iş ortaklarımıza eşit ve adil fırsatlar sunarız.
  • Çeşitliliğin, iş yapış biçimlerimizi zenginleştireceğine ve daha inovatif çözümler üretmemize katkı sağlayacağına inanırız.
  • Tüm çalışanlarımızın iş yaşamında eşit şekilde temsil edilmesini ve katılımını teşvik eder, herkesin görüşünü özgürce ifade edebileceği bir iş kültürünün oluşturulmasını taahhüt ederiz.
  • İşe alım, performans ölçme ve değerlendirme, eğitim programları, kariyer planlaması, terfi, ücret yönetimi ve işten ayrılma gibi tüm insan kaynakları süreçleri ile iş ortamında; cinsiyet, dil, din, ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni hal, etnik köken veya engellilik gözetmeksizin her bireye eşit fırsatlar sunarız.
  • Çeşitlilik ve eşitliğin işimizin her seviyesine yansıması için çalışanlarımızın katılımını teşvik eder, bu konuda çalışanlarımızın bilinçlenmesini sağlamak için özen gösteririz.
  • Herhangi bir ayrımcılık ve taciz (sözlü, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal) durumunu önlemek ve çözmek için açık ve güvenilir bildirim kanalları oluşturur, çalışanlarımızın böyle olumsuz durumlarla karşılaşmaları halinde bu durumu özgürce ifade etmeleri için imkân sunarız.
  • Çalışanlarımızın ebeveynlik sorumluluklarını iş ve özel hayat dengesiyle uyumlu hale getirebilmeleri için destekleyici süreçler oluştururuz.
  • Çeşitlilik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarda etkin bir şekilde yer almak amacıyla, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birlikleri ve ortaklıklar kurarak bu alandaki çalışmalara aktif destek sağlarız.

İş’te Çeşitlilik ve Eşitlik Politikamız doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın katılımı ve desteğiyle eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini iş yaşamımızın merkezine yerleştiriyor, hep birlikte daha adil ve eşitlikçi bir iş ortamı yaratmak için yol alıyor ve toplumsal dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Dias Şirketler Grubu Yönetim Kurulu