KALİTE, SAĞLIK, BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

KALİTE, SAĞLIK, BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

DİAS Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. olarak teknoloji ve güvenlikli ürün izleme alanında sunmuş olduğumuz çözümlerde aşağıdaki konularda yönetim süreçleri ile çalışmayı taahhüt ederiz;

 • Kurumsal yönetim anlayışıyla şirketimizde etik değerlere bağlı kalite kültürünü geliştirmek ve paydaşlarımız tarafından bilinmesi sağlanarak ortak hedeflere birlikte ilerlemek,
 • Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve ilkeler doğrultusunda çalışmaları yürütmek,
 • Faaliyetlerimizle ilgili tehlikeleri ve zaafiyetleri hassasiyetle takip etmek, riskleri ve fırsatları değerlendirmek ve gerekli aksiyonları almak,
 • Tüm paydaşlarımızın katılımıyla yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Müşterilerimizin beklenti ve istekleri doğrultusunda memnuniyet odaklı yüksek kaliteli ürün, hizmet ve çözümler sunmak,
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin gerekli altyapıyı sağlamak ve kontrolleri yapmak,
 • Çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
 • Çalışanlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Faaliyetlerimizde sürdürülebilir bir çevre yönetimi sağlamak,
 • İş süreçlerimizde verimliliğin artırılması, iş sürekliliğinin sağlanması ve maliyetlerin azaltılması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • İyi bir stratejik planlamayla süreçlerimizin performanslarını izlemek, ölçülebilir hedefler belirlemek, sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde güvene dayalı, adil, iyi niyetli ve anlayışlı olarak sürdürülebilir etkili iletişim kurmak,

DİAS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu olarak, tüm paydaşlarımıza bu ilkeleri uygulamaları ve sürdürülebilir kalite kültürü anlayışıyla en üst düzeyde operasyonel verimliliği yakalamak için gereken tüm kaynakları temin ederek birlikte geleceğe taşıyacağımıza inanmaktayız.

DİAS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu