YÖNETİM KURULU MESAJI

YÖNETİM KURULU MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Pandemi etkilerinin hâlâ görülmeye devam ettiği 2023 yılında, gündemde olan bölgesel savaşlar, artan salgın hastalıklar, ülkemizde yaşanan son yüzyılın felaketi olan deprem ve küreselleşmenin artmasıyla birlikte yaşanan iklim krizinin etkileri ile bunların yanında mal ve hizmetlerin istenilen seviyede kayıt altına alınmamasından dolayı meydana gelen sahtecilik ve kaçakçılık faaliyetleri ile taklit ürünlerin üretimi hızla artarak küresel sorun haline gelmiştir. Bu konular çevresel, sosyal ve ekonomik riskler karşısında hem dünyada hem de ülkemizde sürdürülebilirliğin öneminin öne çıkmasına neden olmuştur. Karşılaşılan bu kritik konuların ancak dijital dönüşüm ve sürdürülebilir bakış açısıyla üstesinden gelinebileceğinin farkındayız. Bu kapsamda, yeni yatırımları planlarken çağın getirdiği tüm dalgalanmalarla başarılı bir şekilde mücadele etmek için risk ve fırsatları değerlendirerek hızlı değişim ve gelişmelere ayak uyduruyoruz.

DİAS Şirketler Grubu olarak uzun yıllardır bu alanda çalışan 350 kişiyi aşan deneyimli ve uzman kadromuzla istikrarlı büyümemizi sürdürüp iş programımıza yeni projeleri de ekleyerek istihdam fırsatları yaratmayı hedefliyoruz. Adil, şeffaf, yenilikçi, girişimci, rekabete açık olarak ve en önemlisi de sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışmak  önceliğimizdir.

DİAS Şirketler Grubu’nun temel faaliyet alanlarından biri olan işaretleme ve takip çözümlerini güvenli yazılım ile teknolojik altyapılarla ve inovatif yaklaşımımızla dijital geleceğe taşıyıp döngüsel ekonomi modeline katkı sağlıyor olacağız. Avrupa’nın en büyük yüksek güvenlikli baskı tesisi unvanına sahip üretim tesisimiz ile ülkemize değer katmaktan gurur duyuyoruz. Yazılım ve teknolojide, iş modellerinde yaşanan her türlü gelişmeyi yakından takip ediyor, günümüzde ekonomik performansın şirketler için tek başına yeterli olmadığı bilinci ile tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini de göz önünde bulundurarak başta çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın başarı ve memnuniyetine önem veriyoruz.

Her daim kendini yenileyen, geliştiren ve gelişen organizasyonumuzla birlikte, hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm çalışmalarımızda, Grup olarak başarılarımızı aynı azim ve kararlılıkla devam ettireceğimize ve bu projelerin ülkemizde ilk, dünyada da örnek olacak bir yapı ile hep birlikte yüksek katma değerli nice çalışmalara imza atacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz. Ülkemiz için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, büyümemize ve gelişmemize katkı sağlayan ve DİAS Şirketler Grubu’nu geleceğe taşırken yanımızda olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

En İçten Sevgi ve Saygılarımızla,

DİAS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu