SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

DİAS Şirketler Grubu olarak; sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim unsurlarını gözeterek faaliyetlerimizde katma değeri artırmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda; Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı kurumsal yönetim anlayışı başta olmak üzere etik kurallar, toplum ve çevre ekseninde uzun vadeli değer yaratmak üzerine inşa etmekteyiz.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme yolunda Grubun tüm faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına bu konuların uyarlanması ve bunlardan kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi ile yönetilmesi doğrultusunda faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın tüm iş süreçlerinin merkezinde yer alması için çalışmalarımız başlamıştır. Bu kapsamda, faaliyetlerimizde aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz:

 • “Adil”, “Şeffaf”, “Hesap Verebilir” ve “İlgili Tüm Taraflara Sorumlu” olmayı ilke edinen kurumsal yönetim anlayışını kurum kültürümüzün bir parçası olarak benimsemek,
 • Tüm çalışmalarımız için etik kurallar ve insan haklarını gözetmek,
 • Sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi için insan sermayesini en önemli kaynağımız olarak görmek,
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve refahını gözetip; bu doğrultuda kendilerini geliştirebilecekleri ve güven içinde çalışabilecekleri çalışma ortamını oluşturmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG) en önemli önceliklerimiz arasında kabul edip; sıfır kaza hedefi ile çalışmak,
 • Her türlü ayrımcılığın önüne geçmek, fırsat eşitliği ve çeşitliliğini teşvik etmek,
 • Çalışma ortamlarımızın tüm kademelerinde kadın istihdamının gelişimine ve nitelikli aktif katılımına destek olmak,
 • Müşterilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
 • Faaliyetlerimizin tüm aşamalarını gözden geçirip operasyonel mükemmellik ilkesiyle yenilikçi bakış açısıyla sürekli geliştirip iyileştirmek,
 • Gelişen teknoloji ve inovatif unsurları değerlendirerek paydaşlarımıza farklılaşan ürün, hizmet ve çözümler sunmak,
 • Gizlilik ve bilgi güvenliğini sağlamak, tüm çalışmalarımıza bu konudaki hassasiyetimizi açık ve net şekilde aktarmak,
 • Çevresel etki yönetimi yaklaşımımızla minimum etki ile faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Tüm iş süreçlerimizde enerji verimliliğine odaklanmak, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • Döngüsel ekonomiye katkı sağlayan çalışmalar yapmak,
 • Toplum ve çevreye saygılı tedarikçilerle çalışmak.

DİAS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu