SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Saygıdeğer Paydaşlarımız,

DİAS Şirketler Grubu olarak sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim unsurlarını gözeterek, faaliyetlerimizde katma değeri artırmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda; sürdürülebilirlik yaklaşımımızı kurumsal yönetim anlayışı başta olmak üzere ilgili tüm alanlarda uzun vadeli değer yaratmak üzerine inşa etmekteyiz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunma ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme yolunda faaliyetlerimizi; bu amaçları, ilgili riskleri ve fırsatları gözeterek yürüteceğiz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın tüm iş yapış şeklimizin merkezinde yer alması ve değer zincirimizde yaygınlaşması için çalışmalarımıza başladığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Saygılarımızla,

DİAS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu