SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Yoğun rekabetin baskın olduğu günümüz iş dünyasında tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizin sadece ekonomik performansına odaklanmayıp, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi tüm paydaşlarımız ve toplumumuz için değer yaratma gayesi ile yürütüyoruz. Bunun farkındalığıyla, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve politikamızı tüm Grup şirketlerimize entegre etmek ve iş yapış şeklimizle bütünleştirmek adına organizasyon yapımızı güçlendiren adımlar attık.

DİAS Şirketler Grubu’nda sürdürülebilirlik performansı, en üst yönetim organımız olan Yönetim Kurulu seviyesinde sahiplenilir. Grup bünyesinde sürdürülebilirlik politikamız doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarını yönetmek amacıyla sürdürülebilirlik bölümü kurulmuştur. Aynı zamanda tüm DİAS Şirketler Grubu çalışanlarının bu çalışmalara dahil olması ve tüm paydaşlarla olan süreçleri yönetmek amacıyla “Sürdürülebilirlik Kurulu” kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik Kurulu, DİAS Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinin sürdürülebilirlik standart ve disiplinlerine uyumlaştırılması sürecini koordine eder. Sürdürülebilirlikle ilgili politika, yol haritası ve stratejilerin belirlenmesinde önceliklendirme yapar ve hedef belirleme görevlerini yerine getirerek karar alma mekanizmalarına ve iş modellerine entegre eder. Sürdürülebilirlik performansı ve ilerlemesinin takibini yaparak süreçleri gözden geçirir. Grup bünyesinde sürdürülebilirlik farkındalığı yaratır. Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması sürecini koordine eder.

Sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirlemek amacıyla faaliyetlerimizi etkileme ve faaliyetlerimizden etkilenme potansiyeli olan geniş bir konu evrenini tüm paydaşlarımızın görüşlerine sunarak, önceliklendirme analizi gerçekleştiriyor ve bu analizin çıktılarıyla ana odak alanlarımızı belirliyoruz.

DİAS Şirketler Grubu olarak kurumsal yönetim anlayışımız çerçevesinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyor, küresel ve ulusal çapta sürdürülebilirlikle ilgili gelişmeleri takip etmek adına sürdürülebilirlikle ilgili inisiyatiflerle de iş birliği yapıyoruz.